Odhad nemovitosti

  • Oceňování nemovitostí pro daňové řízení (smluvní převody staveb a pozemků).
  • Stanovení ceny obvyklé hodnoty nemovitosti pro vypořádání dědictví a společného jmění manželů.
  • Ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu.
  • Vypracování pasportů staveb, zaměření stávajícího stavu budov.
  • Zajištění odborného posouzení stavebně-technického stavu budov.